Lậy Chúa GiêSu Thánh Thể, là anh cả tối cao của chúng con, xin hướng dẫn và che chở cho chúng con trên mọi nẻo đường, Amen.

Nhóm Huynh Trưởng Stavanger

Nhóm Huynh Trưởng Stavanger
"Chúng tôi đang cố gắng học hỏi và rèn luyện bản thân, để có thể trở thành người HT tốt!"

Lời Mời Gọi

Các Sư huynh & Sư tỷ thân mến,

Hỡi các bạn! Còn chần chờ gì nữa, xin hãy dấn thân , hăng say sinh hoạt và vui chơi cùng với các em thiếu nhi.

Quyết tâm phục vụ và rao giảng Tin Mừng trước hết cho các em thiếu nhi Việt Nam trong CĐ Toma Thiện thân yêu của chúng ta, để các em có thể trở thành những con người kiện toàn và những Kitô hũu hoàn hảo. Biết sống hòa hợp vào xã hội tây phương, nhưng vẫn giữ được tâm hồn và văn hóa Việt Nam.
Đại sư huynh

Tuesday, November 6, 2007

TLHH: Sinh hoat chuyên môn – 04.11.2008

Chuyên môn: Cứu thương,Dấu đường, Morse, Mật thư, Nút dây, Semaphore,Trò chơi, Lửa trại

Ca sinh hoạt:
Đôi tay trên vai – hát & vũ
Vui là vui qúa
Hoan hô anh này 1 cái
15 phút đồng hồ - hát & vũ
Cùng quay quần
Nào chúng mình – hát và vũ
Nào anh em cùng ra đây – hát và vũ
Hù hù hù – hát & vũ

Trò chơi:
Con cò con, con cò cái
Nghiêm nghỉ, nghỉ nghiêm
Đứng lên, ngồi xuống

1 comment:

ĐạiSưHuynh said...

sh & st nho on bai de thu sau sinh hoat voi cha TU se mang ra thuc tap do nghen!

THÔNG BÁO!!
Bắt đầu từ tháng 6, 2007 nhóm chúng ta sẽ sinh hoạt nhóm vào Chủ nhật lúc 15:00 - 17:00 giờ, tuần thứ nhất của mỗi tháng và thứ sáu từ 19:00 - 21:00 giờ, tuần thứ ba của mỗi tháng cùng với cha Tuyên Úy.